μαστιγουμένῳ

μαστιγουμένῳ
μαστῑγουμένῳ , μαστιγόω
whip
pres part mp masc/neut dat sg (attic epic doric)
μαστῑγουμένῳ , μαστιγόω
whip
pres part mp masc/neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”